Nyborg Surfklub ØBK/Stranden nord for slæbested

Mandag
1
2
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
Tirsdag
1
2
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
Onsdag
1
2
17.00UDS 8 
17.15 300.- 
17.30 
17.45 
18.00 
18.15 
18.30 
18.45 

Nyborg Surfklub ØBK/Stranden syd for slæbested

Mandag
1
2
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
Tirsdag
1
2
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
Onsdag
1
2
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  

Slipshavn/P-plads mod Storebælt

Mandag
1
2
0.00  
Lørdag
1
2
0.00  
Søndag
1
2
0.00  

Slipshavn/Strand på Marinestationen mod

Mandag
1
2
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00  
Lørdag
1
2
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00  
Søndag
1
2
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  
18.00  
18.15  
18.30  
18.45  
19.00  
Hold i dag

Instagram